Vakcinacija, manipulacija, depopulacija…

Patokratija se održava zahvaljujući osjećaju ugroženosti od strane zajednice normalnih ljudi kao i od strane nekih drugih država u kojima opstaju sistemi vladavine normalnih ljudi. Odatle, za vladare je održavanje na vrhu vlasti pitanje – “biti ili ne biti”. Tako, biološko, psihološko, moralno i ekonomsko uništavanje većinske zajednice normalnih ljudi za patokrate postaje jedna ‘biološka’ potreba.

Politička Ponerologija, Andrew Lobaczewski

 

 Ekonomsko uništavanje zajednice normalnih ljudi imali smo priliku vidjeti u mnogo navrata u prošlosti a ta pljačka traje i u ovom momentu dok pišem ovaj članak. Ratovi, kao psiho-patološka aktivnost ‘transpersonalizovanih’ (psihopatiziranih) ljudskih masa pod vođstvom njihovih lidera-psihopata, takođe su dio svakodnevnice na ovoj našoj planeti i njihove posljedice bi nam trebale već biti prilično dobro poznate. Međutim, ovaj put ćemo posvetiti malo veću pažnju onom biološkom načinu uništavanja normalnih ljudi. Sama dinamika koja se odvija u vezi sa izbijanjem pandemije svinjske gripe i planiranje sprovođenja jedne masovne (ako ne i prisilne?!) vakcinacije populacije normalnih ljudi, prilično je simptomatična. 

 Ukoliko patokratija želi stvarno da likvidira jedan veći dio zajednice normalnih ljudi koja egzistira na ovoj planeti, onda bi vjerovatno najefikasniji način za to bio uz pomoć hemijsko-bioloških sredstava.

 Naravno, otrovi se ne mogu ubrizgati u ljudske mase tek tako. Prvo treba smisliti dobar razlog za to. Dakle, pojava nekog opasnog virusa bila bi jedan od najboljih razloga. Sam virus i ne mora biti toliko opasan, njega kontrolisni mediji  (dakle, većina njih) mogu napraviti onoliko opasnim koliko je to potrebno jer danas se “istina” proizvodi kao i svaka druga roba. U svakom slučaju, sve se svodi na ono klasično: Problem-reakcija-solucija, gdje se pod ‘solucijom’ podrazumijeva likvidacija ljudskih masa uz pomoć hemijsko-bioloških sredstava. (Sadržaj svake vakcine sasvim lijepo se uklapa u definiciju – biološkog oružja!). Problem se jednostavno može napraviti proizvodnjom ili izolacijom i distribucijom određenih uzročnika bolesti. To mogu biti neki biološki ili hemijski agensi; ili neka njihova kombinacija. Željena reakcija ljudi obezbjeđuje se sijanjem dezinformacija i panike preko kontrolisanih medija.

 Čini se da je projekat na oživljavanju virusa Španske groznice iz 1918. godine prilično uspješno izveden?! Doduše, to smo mogli saznati još prije nekih 6 godina iz ovog članka:

 

Smrtonosni virus iz 1918 je genetski rekonstruisan
Naučnici koji rade za američku armiju su stvorili virus “Španske Groznice” u laboratoriji – medicinska korist od toga je upitna

(Austin and Hamburg, 9. oktobar 2003) – Virus ‘Španske groznice’ koja je usmrtila između 20 i 40 miliona ljudi u 1918. godini, trenutno se rekonstruiše. Nekoliko gena ovog veoma smrtonosnog virusa iz 1918 godine je izolovano i ubačeno u današnje sojeve virusa gripe.  Ispostavilo se da su oni bili smrtonosni i za miševe, na koje današnje vrste virusa gripe skoro da nemaju nikakvog uticaja. Ovi eksperimenti se mogu lako zloupotrijebiti za vojne svrhe a istovremeno pružiti malo koristi na polju medicine i javnog zdravstva.

Španska groznica iz 1918.g. je bila veoma infektivna i u poređenju sa današnjim virusima gripe – usmrtila je veoma visok procenat onih koji su bili inficirani, uključujući veliki dio omladine. Ona je izazvala i to da se predviđeni prosječni životni vijek u SAD smanji za 10 godina. Odatle, virusi gripe se danas smatraju jednom veoma ozbiljnom prijetnjom u smislu biološkog rata. Samo par sedmica prije, 15 miliona dolara je odobreno od strane vlade SAD za razvijanje zaštitnih mijera protiv bio-terorističkog napada uz pomoć virusa gripe.

Uprkos veoma opasnoj prirodi virusa iz 1918. godine, radovi na njegovoj rekonstrukciji otpočeli su sredinom 90-tih godina, kada je Dr Jeffrey Taubenberger sa Instituta za Patologiju u Washington DC, uspjeo da izoluje i poreda  fragmente virusne RNK iz očuvanih tkiva žrtava španske groznice iz 1918. godine. U sljedećem izdanju naučnog žurnala Emerging Infectious Diseases, biće objavljeni novi genetski detalji virusa španske groznice iz 1918.g.  

Međutim, nakon (djelomičnog) otkrivanja genetske serije tog virusa, naučnici su otišli korak dalje i počeli su ponovo vraćati u život virus španske groznice. Neprimjetno od strane javnosti, oni su uspjeli da stvore jedan smrtonosni virus koji u sebi sadrži dva gena onog virusa iz 1918. godine, i taj novi virus se prilikom eksperimenata sa životinjama pokazao veoma smrtonosnim. Ovaj eksperiment se nalazi na samo jedan korak od potpunog puštanja iz boce demona iz 1918.g.

Oživljavanje španske groznice nije potrebno, niti je to opravdano s tačke gledišta javnog zdravstva. Navodno, cilj ovih nedavno sprovedenih eksperimenata je bio da se isproba efikasnost postojećih antivirusnih lijekova na taj soj virusa iz 1918. godine. Međutim, da li je stvarno potrebno da se isprobavaju antivirusni lijekovi na soju iz 1918. godine, ukoliko on nije oživljen. "Jednostavno rečeno, nema nikakvog naučnog smisla da se stvara jedna nova prijetnja samo zato da bi se razvile određene mjere protiv nje," izjavio je Jan van Aken, biolog koji radi za Sunshine Project, "Genetska karakterizacija virusa gripe ima važnu biomedicinsku primjenu. Međutim, nije opravdano da se ponovo stvara ovaj posebno opasni soj virusa koji je u stanju da izazove katastrofu ukoliko se pusti u opticaj, bilo  namijerno ili slučajno."(…) [LINK]

Dakle, ovaj virus bi bio idealan za biološki terorizam. Međutim, dodatni problem s terorizmom je taj što u ovoj našoj realnosti, teoristi obično nisu oni koje nam vlasti i mediji prezentiraju kao takve. “Bin-ladenski terorizam” je samo jedna fikcija dok ono što se stvarno zbiva je tzv. državno (patokratski) sponzorirani terorizam za svrhu socijalnog inženjeringa ljudskih masa. (Oni koji su posvetili malo više pažnje proučavanju pozadine tzv. septembarskog terorističkog napada na STC, a isto tako i bombaških napada u Španiji, Londonu itd. mogli su primjetiti  da zvanične verzije tih događaja nemaju mnogo veze sa objektivnom realnošću.)

***

Sama istorija ekstrakcije genetskog materijala uzročnika Španske groznice podsjeća na scene iz Spilbergovog filma "Jurassic Park."  Nakon prve neuspješne misije organizovane u 1951. godini s ciljem ekstrakcije genetskog materijala uzročnika španske groznice s groblja jednog eskimskog sela na Artiku, naučnici na čelu sa Dr Johanom Hultinom sa univerziteta the State University of Iowa, organizovali su misiju opet u 1997. godini koja je bila uspješna. Genetički materijal je uzet sa leša žene koja je umrla 1918. godine od Španske groznice, zajedno sa 85% drugih stanovnika eskimskog sela Brevig Mission, na Aljasci. Nakon što su s tog leša uzeti uzorci pluća, slezene, jetre i srca, taj materijal je prenesen u američku laboratoriju Armed Forces Institute of Pathology koja se nalazi u mjestu Rockville, u državi Maryland. Tamo je genetički materijal oživljen slično kao i davno izumrli dinosaurusi u filmu Jurassic Park. Odavno mrtva Španska groznica ponovo je vraćena u život.

Slične misije potrage za smrznutim leševima ljudi koji su umrli od Španske groznice obavljene su i na nekim drugim mjestima. Jedan tim stručnjaka takođe je kopao po groblju norveškog sela  Longyearbyen, koje se nalazi na području Arktika. Prema nekim izvorima, današnji virus A/H1N1 koji uzrokuje svinjsku gripu ili tzv. “novu gripu,” proizveden je upravo iz tog materijala. Za sada je primjećeno da taj virus ima sposobnost rapidnog mutiranja kod ljudi dok kod životinja (uključujući i svinje) nisu zabilježeni slučajevi oboljevanja od njega. Encim koji je karaterističan za taj virus naziva se polimeraza (eng. polymerase). Na osnovu kalkulacija ‘molekularnog sata’ (molecular clock hypothesis) tog encima kao i uzimanjem u obzir današnjeg poboljšanja transporta, pretpostavlja se da se ovaj virus može za samo nekoliko mjeseci proširiti cijelom planetom. Ono što je kod virusa A/H1N1 drugačije nego kod drugih je brzina njegovog mutiranja. Drugi virusi rapidno mutiraju neko vrijeme nakon svoje pojave a onda se brzina njihovog mutiranja usporava sve dok potpuno ne prestane. Međutim, kod ovog novog virusa još uvijek ne postoje nikakvi znakovi da se brzina njegovog mutiranja usporava što navodi mnoge naučnike da posumnjaju da se ovdje radi o jednom vjestačkom, sintetički proizvedenom virusu koji se normalno kao takav ne može pojaviti u prirodi.

Takođe postoje i izvještaji da su u timu naučnika koji su otvarali grobove takođe bili prisutni i agenti CIA. Jedan novinar iz mjesta Anchorage koji je pratio zbivanja u vezi s tim 1997. godine, izvjestio je da je bilo dosta otpora od strane lokalnog stanovništva koje je smatralo da će se otkopavanjem tih grobova ispustiti napolje zli duhovi. Međutim, oni su na kraju dozvolili iskopavanje nakon što im je američka vlada isplatila pozamašnu svotu novca.  Tada su agencija NPR i Javni Radio Aljaske izvjestili da naučnici pokušavaju da izoluju iz tih leševa virus ptičje gripe H5N1, što je bilo pogrešno. Ili, možda i nije?!  Možda je ono što je bilo izvađeno iz leševa žrtava Španske groznice  koristilo da se sintetički sklopi sadašnji virus A/H1N1 jer je činjenica da on u sebi sadrži i karakteristike virusa ptičje gripe. I ne samo to, nego takođe i osobine virusa koji uzrokuje kod kod ljudi tzv. sezonsku gripu.

Postoje i neki logičniji podaci prema kojima se kod Španske groznice radilo o virusu H1N1, tako da je on bio to što su naučnici uspjeli da uzmu iz smrznutih leševa. Kasnije se u laboratorijama 3-ćeg nivoa biološke bezbjednosti, taj virus vještački kombinovao sa običnim virusom gripe H3N2 a dodane su mu i neke genetske sekvence virusa euro-azijske ptičje gripe H5N1.

Virus ptičje gripe H5N1 koji je zahvatio Aziju u 2006. g., sadržavao je u sebi genetske mutacije onog virusa iz 1918. godine. Postavlja se i pitanje da li neki virusi stvarno bježe iz laboratorija ili se namijerno puštaju u opticaj? Na primjer, 17 aprila, 2005.g. list Washington Post je izvijestio da je laboratorija Meridian Bioscience, koja je radila za Koledž Američkih Patologa (the College of American Pathologists), greškom poslala pandemični soj virusa gripe H2N2/Japan, u sklopu reagensa za dijagnostiku gripe laboratorijama širom svijeta. (Tokom 1957.g., virus H2N2 je usmrtio oko milion ljudi u svijetu.) (…) [LINK]

U martu ove godine imali smo sličan slučaj gdje je Baxterova filijala iz Austrije razaslala mnogim laboratorijama u različitim zemljama vakcinu protiv obične gripe koja je bila zaražena virusom ptičje gripe. S obzirom na veoma visoke bio-bezbjedonosne standarde kojih laboratorije moraju da se pridržavaju, teško da se tako nešto moglo slučajno dogoditi.
 

***

Međutim, nakon što je posao na oživljavanju virusa završen, čini se da je došlo i do jednog naprasnog umrtvljavanja mnogih naučnika koji su na njegovom oživljavanju radili?! Da li se tu radio o čišćenju laboratorija nakon završenog posla, to ostaje pitanje?

 

Mrtvi mikrobiolozi i završnica igre iluminata

Izvor: http://obamanati.info/2009/04/dead-microbiologists-and-the-illuminati-end-game

 Jolly Roger  

 

Ukoliko se bavite prodajom droge ili se pridružite nekoj bandi kriminalaca, onda možete očekivati da ćete umrijeti jednom nasilnom smrću, međutim, ukoliko slušate roditelje, ispravno se hranite i marljivo učite u nekom koledžu kako bi postali mikrobiolog, onda možete očekivati jedan dug i spokojan život, kao i mirnu smrt.

 

S obzirom na to, prilično čuđenje je izazvala smrt pet mikrobiologa koji su nestali ili umrli misterioznom, nasilno izazvanom smrću u 2001. godini. Kratko vrijeme nakon toga, broj smrtnih slučajeva među mikrobiolozima se popeo na 19 a onda brzo nakon toga na 29. 

 

Oni su nalaženi izbodeni noževima u gepecima automobila, bacani su s mostova, ili su se zabijali autom u neko stablo nakon što su im kočnice otkazivale. Opet da ponovimo, to su scenariji koji bi bili karaktersitični za holivudske špijunske filmove a ne nešto što bi čovjek očekivao kad su mikrobiolozi u pitanju.

 

Do 2005, izgubili smo 40 vrhunskih mikrobiologa za manje od 4 godine a svi oni su umrli pod sumnjivim okolnostima, a tokom tog vremena neko je otkrio da su svi oni radili za vladu ili vladine poduzetnike na projektima koji su vezani s bio-terorizmom, pandemijom gripe ili antraksa. Očigledno je to da oni nisu radili na iznalaženju lijekova za nešto jer onda ne bi bilo potrebe da ih se ućutka.

 

Onda je otkriveno i to da je naša vlada bila uključena u čudne eksperimente koji su podrazumijevali iskopavanje leševa ljudi koji su umrli od španske groznice 1918. godine, kao i genetički injženjering virusa gripe/groznice, dok su sve to vrijeme mediji tapirali javnost pričama o ptičjoj groznici koja je zbrisala s lica zemlje na hiljade pilića i pokojeg čovjeka, tu i tamo.

 

Ljudi koji se navikavaju na ponašanje i motive naše kriminalne vlade pokušavali su da vas upozore na skorašnje izbijanje pandemije gripe, međutim, vaše obrazovanje kojeg ste stekli uz pomoć medija, navodilo vas je da ih odbacujete kao tamo neke “lude teoretičare zavjera”, a njihova upozorenja ste svrstavali u kategoriju priča o NLO-ima i vanzemaljcima, upravo onako kako su vas obučili.

 

Dobri momci iz FEMA su predvidjeli potrebu za nekoliko miliona plastičnih kovčega, koji su sada uskladišteni širom zemlje, međutim, uprkos vijestima o tome, pažnja većine Amerikanaca je podijeljena između fudbalskog šampionata Super Bowl i šou programa Američki Idol.

 

Pa, dobro, čini se da su oni ludi teoretičari zavjera bili opet u pravu, jer je ta globalna pandemija gripe puštena u opticaj i sada će ona dominirati udarnim vijestima sve dok od nje ne pomru milioni, ako ne milijarde ljudi. Ona neće biti zaustavljena zato što niko od onih koji su u stanju da je zaustave, ne želi da je zaustavi.

 

Perite ruke redovno, ispišite djecu iz škole, izbjegavajte gužvu, alkohol kao i sva druga sredstva koja vam mogu narušiti imunitet. Hranite se pravilno.

 

Postoje dva cilja, jedan je smanjenje populacije a drugi je izazivanje toliko patnje i jada od kojih će vas moći spasiti samo jedna Svjetska vlada (Novi svjetski poredak). Vi ćete na kraju biti toliko iscrpljeni i depresivni od svega da nećete biti u stanju pružiti neki značajniji otpor novom svjetskom poretku. Ekonomski kolaps i Treći svjetski rat takođe su dio istog tog plana, a sve je to pokušavano i ranije. Ista ekipa se nalazi i iza ovog njihovog poslednjeg pokušaja i opet, nije baš toliko teško da se vidi o kome se tu radi.

 

Ova pandemija gripe koja će pokositi ljude kao travu nije neka mutirana ptičja gripa. To je jedan genetički inžinjeriran virus koji je dizajniran tako da usmrti što je više moguće ljudi. A nakon što ljudi počnu padati mrtvi, politički disidenti će biti optuženi kao krivci za prenos gripe i niko se neće buniti kad ih budu odvodili od kuće.

 

Sa srećom.

 

    Jolly Roger

 

Ovdje je jedan interesantan link:
http://www.legitgov.org/flu_oddities_shortnews.html
ukoliko krenete s kraja stranice prema gore, tu ćete naći cijelu jednu zbirku članaka u kojima je dokumentovan cijeli ovaj proces stvaranja i testiranja virusa gripe koji će zbrisati s lica zemlje milione ljudi.  (Ili, bar onaj dio tog procesa koji je otkriven javnosti.)
Hvala Lori Price-u sa legitgov.org
za vrijedno skupljanje ovih članaka

 

***

“Španska groznica” je u stvari samo jedno egzotično ime za bolest koja je izbila u američkoj vojnoj bazi Fort Riley, nakon što su vojnici bili cijepljeni jednom serijom od najmanje 14 vakcina, prije nego što su se uputili na front u evropske zemlje, tokom poslednjih godina Prvog svjetskog rata, noseći tu bolest zajedno sa sobom i prenoseći je tamo na druge.

Neke interesantne podatke u vezi s tim možemo naći u knjizi Swine flu expose:

 

BILA SAM NA MJESTU DOGAĐAJA KOD IZBIJANJA PANDEMIJE ŠPANSKE GROZNICE 1918. GODINE

Svi doktori i ljudi koji su živjeli u vrijeme izbijanja španske groznice 1918. godine, govorili su da je to bila najužasnija bolest koju je svijet ikada vidjeo. Ljudi koji su danas bili zdravi, krepki i snažni sutradan bi već bili mrtvi. Ta bolest je imala karakteristike kuge, pridodane tifusu, difteriji, upali pluća, malim boginjama, paralizi i svim drugim bolestima protiv kojih su ljudi bili vakcinisani neposredno nakon Prvog svjetskog rata. Praktično, cijela populacija je bila vakcinisana ili “zaražena” tucetom ili više bolesti – ili toksičnih seruma. Kad su sve te bolesti koje su doktori izazvali počele da izbijaju, to je postalo tragično.

Pandemija se vukla dvije godine i održavala u životu uz pomoć toksičnih lijekova kojima su doktori pokušavali da kontrolišu simptome bolesti. Koliko sam ja bila u stanju vidjeti, groznica je napadala samo one koji su bili vakcinisani. Oni koji su odbili vakcinaciju izbjegli su groznicu. Moja porodica je odbila da se vakciniše tako da smo se mi osjećali dobro dobro cijelo to vrijeme. (…)

Kad je groznica bila na vrhuncu, sve radnje su bile zatvorene isto kao i škole i preduzeća — čak i bolnica, zato što su doktori i sestre bili vakcinisani, te se takođe razboljeli. Nikoga nije bilo na ulici. Grad je izgledao kao neki grad duhova. Mi smo izgleda bili jedina porodica koja se nije razboljela od španske groznice; tako su moji roditelji išli od kuće do kuće pokušavajući da čine sve što je bilo u njihovoj moći kako bi pomagali bolesnima jer je tada bilo nemoguće doći do nekog doktora. Da su mikroorganizmi, bakterije ili virusi  bili ti koji su izazivali tu bolest, onda bi oni imali mnogo prilika da napadnu moje roditelje jer su oni provodili mnogo vremena u blizini oboljelih. Međutim, oni nisu oboljeli od groznice, niti su donjeli kući neke mikroorganizme koji bi napali nas djecu i izazvali bilo šta. Niko iz naše familije nije obolio od te bolesti – nismo čak ni kihnuli – a bila je zima s mnogo snjega.

(…)

Bolest je bila zastupljena 7 puta više kod vakcinisanih vojnika, nego kod nevakcinisanih ljudi…(…) 

*** 

 Autor gornjeg članka primjećuje da je španska groznica imala karateristike kuge! Nekim slučajem, ovih dana upravo dobijamo pomiješane izjave iz Ukrajine, gdje se navodi da doktori listom tvrde da se tamo radi o pandemiji plućnog oblika kuge, dok zvanični organi (političari) i “eksperti” Svjetske zdravstvene organizacije tvrde kako se radi o virusu A/H1N1. Poznato je to da kugu izaziva bakterija Yersinia pestis dok “svinjsku gripu” izaziva već pomenuti virus. Činjenica je takođe da je u periodu između juna i augusta ove godine “svinjska gripa” doživjela svoj vrhunac u Australiji, gdje se pokazalo da je ona manje opasna od obične gripe bez obzira na to što su tamo eksperti (ili bolje rečeno – mediji) proglasili SVE slučajeve gripe – “svinjskom gripom”. Naravno, sada možemo postaviti pitanje da li je taj virus u međuvremenu toliko mutirao da je postao mnogo infektivniji i virulentniji ili patokratija ubacuje u igru i neke druge uzročnike kako bi što više ljudi manifestovalo simptome oboljenja, te se tako stvorilo i opravdanje za masovnu vakcinaciju? Ili je u pitanju nešto treće?! Ukoliko bi došlo do pandemije kuge, (odakle bi se to ona mogla tako naprasno pojaviti uoči planirane masovne vakcinacije protiv svinjske gripe?), onda ne bi postojao razloga za vakcinisanje ljudi protiv gripe. Radi se o dvije različite bolesti. Ili se samo radi o onom uzročniku španske groznice koji uzrokuje u plućima burnu reakciju antigena i antitijela, odnosno, "citokinsku oluju", što dovodi do promjena na plućima koje su slične kao i kod kuge?

 Postoji dosta indikacija da Ukrajina (sa svojim predsjednikom koji je jedan od najrevosnijih pijuna sila novog svjetskog poretka) predstavlja samo jedan pilot projekat ili generalnu probu za ono što će se izvoditi i u drugim državama. Interesantno je to da su ljudi u Ukrajini primjećivali u dosta navrata omanje avione koji raspršavaju neke kemijske ili biološke agense iznad naseljenih mijesta, što je ukrajinska vlada i zvanično negirala. Veoma su male šanse da se tu radilo o nekom pokušaju dezinfekcije vazduha na taj način jer je to nemoguće izvesti, niti ima svrhe. S obzirom da se radilo o područjima koja su bila najviše zahvaćena “virusom”, možemo se zapitati da li se tu možda radilo o “pospješivanju” izazivanja pandemije uz pomoć distribucije nekih bioloških ili hemijskih agenasa?! Naravno, na to pitanje ćemo teško naći odgovor. Ono što je činjenica, to je da smo žrtve jedne veoma sofisticirane manipulacije ogromnih razmjera. 

***

 Kad smo već kod raspršavanja hemijsko-biloških agenasa iz aviona iznad naših glava, moramo napomenuti i to da se operacijakemtrejliranja’ ljudske populacije već odavno odvija. U toj smjesi od izduvnih gasova iz avionskih motora, kemikalija i bioloških agenasa, neke nezavisne laboratorije su već pronalazile sve i svašta, od etilen-dibromida (pesticid), barijuma i aluminijuma, pa do mnogih drugih hemijsko-bioloških agenasa koji imaju sposobnost da "modifikuju" čovjekov imuni sistem a takođe izazovu kod ljudi u područjima dejstvovanja i simptome gripe, kao i akutne respiratorne bolesti i probavne poremećaje.  

Naravno, bez obzira na to sto MSM (mainstream) mediji negiraju postojanje te operacije, nezvaničnim kanalima se provlači tvrdnja kako se ovdje radi o jednom pokušaju da se spriječi globalno otopljavanje planete uz pomoć zaštitog omotača od metala-kemikalija koji se tako formira oko nje.  Međutim, prisilno tretiranje ljudi kemijsko-biološkim sredstvima bez njihovog odobrenja podrazumijeva zločin, dok je djelotvornost ovakvih aktivnosti prilično upitna. Ili, bolje rečeno, postoji i velika mogućnost da cijela ta operacija nema nikakve veze sa pokušajem zaštite planete od globalnog otopljavanja za koje se u poslednje vrijeme sve više ispostavlja da se i tu radi samo još o jednoj iz palete laži patokratije, koja je takođe veoma dobro “naučno” poduprta.

 Evo i jedan interesantan kuriozitet!? Prošle godine je u Holivudu bio snimljen još jedan film na temu “teorija zavjere” pod imenom Toxic skies, međutim, on je odmah bio zabranjen za prikazivanje!? Čudno da se zabrani neki film na temu “teorija zavjere” kad znamo da one normalno “ne postoje” u našoj realnosti, kako nas o tome uče naša sredstva informisanja?! Osim toga, takvih filmova ima već toliko mnogo u opticaju tako da se čovjek mora zapitati zašto je zabranjen baš ovaj!? Da li je u njemu možda bilo nešto više istine od one doze koja je ‘dozvoljena’?!  U svakom slučaju, priča je interesantna jer navodi kemtrejlse kao glavni uzrok za slabljenje imunog sistema ljudi (što je vjerovatno i razlog za zabranu filma od strane patokratije) a istovremeno i nedjelotvornost antibiotika kod tretmana kuge (koja je "slučajno" unešena u SAD?!).

Dakle, kuga se brzo širi jer su ljudi prijemčivi usljed oslabljenog imunog sistema, dok antibiotici ne djeluju jer ih ometa povećana količina metala u krvi ljudi. Navodno su kemtrejlsi trebali da spriječe globalno otopljavanje, međutim, farmaceutska kompanija koja je odgovorna za dodavanje određenih kemikalija u avionsko gorivo je "zakazala", tako da je došlo do raspršivanja prevelike količine metala (aluminijuma) koji je glavni krivac za poremećaj imunog sistema. Sva krivica je svaljena na tu kompaniju tj. njenog generalnog direktora a stvar je spasila vakcina koju je razvila ista kompanija ali je njeno postojanje držala u tajnosti!? Malo priglupa završnica jer od vakcine ne može biti pomoći kod onih kod kojih je imuni sistem toliko oslabljen, pogotovo kad su ljudi već oboljeli od određene bolesti a takođe i da samo jedna osoba bude kriva za sve. Međutim, bar su posvetili pažnju kemtrejlsima i njihovim mogućim štetnim efektima.

Međutim, činjenica je da tu postoji određena korelacija s onim što se već odavno dešava iznad naših glava, kao i ovim odnedavnim pominjanjem izbijanja kuge u Ukrajini?!

 (Taj film nije loše pogledati. Može se naći na internetu i besplatno daunlodirati.)  

 U svakom slučaju, pratite zbivanja iznad vaše glave. Ukoliko smatrate da vlasti zemlje u kojoj živite čine sve što je u njihovoj moći kako bi zaštitile vaše zdravlje, biće da živite u velikoj zabludi koja vas može i skupo koštati (ako već nije).      

***

U zbirku kurioziteta ubrajamo i slučaj od prije par mjeseci kada se čovjek koji se predstavio kao Joseph Moshe, izraelski mikrobiolog, telefonom uključio u jednu radio emisiju iz Los Anđelesa i izjavio kako će uskoro ukrajinska laboratorija farmaceutske kompanije Baxter, pustiti u opticaj vakcinu ("biološko oružje") zaraženu virusom H1N1 i tako izazvati pandemiju. Usput je pomenuo i da će u toj vakcini biti i neki aditivi koji će narušavati imuni sistem kod ljudi. On je tom prilikom takođe izjavio kako ima namjeru da o tome obavijesti i američke pravosudne organe.

Naravno, brzo nakon toga bio je uhapšen a prilikom hapšenja počastili su ga tretmanom koji se sastojao od kombinacije plina i tasera, kao da s radilo o nekom opasnom teroristi. Mediji su ga nazvali luđakom koji je planirao da minira Bijelu kuću i ta priča se brzo zataškala a od Moshe od tada ni traga ni glasa.

U međuvremenu se ispostavilo da je taj čovjek govorio istinu. U jednoj zajednici normalnih ljudi, tvrdnje ovog čovjeka bi bile ozbiljno uzete a sprovedena bi bila i odgovarajuća istraga.

 

Sadržaj vakcina

 Vakcine su same po sebi opasne jer kod čovjeka (i životinja) mogu da izazovu cijeli jedan niz zdravstvenih poremećaja, kao i smrt. Šta se sve nalazi u ovim vakcinama protiv svinjske gripe koje su pripremljene i “ispitane” u rekordno kratkom vremenu (doduše, sasvim je moguće i to da su one pripremljene daleko ranije?!), možemo samo nagađati, međutim, oni njihovi sastojci koji nam jesu poznati dovoljno su toksični da se čovjek treba dobro zamisliti prije nego što zavrne rukav i dozvoli da mu se oni ubrizgaju u organizam. Po samoj svojoj prirodi, te hemikalije bi mogle biti daleko opasnije od onoga protiv čega bi nas one navodno trebale zaštititi.

 

Skvalen (Squalene)

 Pored mnogih toksičnih supstanci koje se normalno nalaze u vakcinama, postoji dosta podataka koji govore o tome da većina vakcina protiv ove "nove gripe" u sebi sadrži i neke "egzotične" supstance kao što je adjuvans skvalen (squalene) za kojeg je dokazano da je uzročnik tzv. sindroma zaljevskog rata. On je u Novartisovim vakcinama označen šifrom MF59 a u GSK vakcinama kao ASO3.

 Adjuvansi, kao što je skvalen, kod čovjeka izazivaju tzv. koncentrisane i stalne odgovore imunog sistema tokom jednog dugog vremenskog perioda. 

Jedna naučna studija koja je objavljena 2000. godine u žurnalu the American Journal of Pathology pokazala je da jedna injekcija skvalena kod pacova uzrokuje jednu hroničnu, specifičnu upalu zglobova koja je poznata i kao reumatoidni artritis.

Naučnici su se pitali o ulozi adjuvanasa u hroničnim upalnim bolestima.

 

***

 

Čovjekov imuni sistem prepoznaje skvalen kao jednu molekulu ulja koje se prirodno nalazi u njegovom tijelu. On se normalno nalazi u čovjekovom nervnom sistemu i mozgu. Tako, mi možemo konzumirati skvalen u npr. maslinovom ulju; tada će ga naše tijelo prepoznati i imaćemo koristi od njegovog anti-oksidantnog djelovanja.   

Razlika između dobrog i lošeg skvalena je u načinu na kojeg on ulazi u naše tijelo. Injekcja podrazumijeva jedan nenormalan način ulaska supstanci u naše tijelo, te to onda dovodi do podsticanja imunog sistema da napadne sav skvalen koji je zastupljen u našem tijelu a ne samo onaj koji je ubrizgan injekcijom u njega kao adjuvans.

Naš imuni sistem će pri tome pokušavati da uništi njegove molekule gdje god ih nađe, čak i na onim mjestima gdje se one prirodno javljaju. S obzira da je on od vitalnog značaja za zdravlje naših nervih ćelija, onda možemo zamisliti kakve su posljedice toga.   

Američki vojnici koji su sudjelovali u zaljevskom ratu bili su vakcinisani Novartisovom vakcinom protiv antraksa koja je sadržavala skvalen (MF59). Nakon toga su oboljevali od tzv. "sindroma zaljevskog rata" čiji su se simptomi manifestovali kao: artritis, fibromijalgija, limfadenopatija, osip kož, fotosenzitizacija kože, hronični zamor, hronične glavobolje, gubitak dlake na tijelu, rane i ulceri na koži i u ustima, vrtoglavica, slabost, gubitak pamćenja, nesvjestica, promjene u raspoloženju, neuropsihijatrijski problemi, anti-tiroidne posljedice, anemija, povećana sedimentacija eritrocita, sistemski lupus eritematosus, multipla skleroza, ALS (amyotrophic lateral sclerosis), Raynaud-ov fenomen, Sjorgren-ov sindrom, hronična dijareja, znojenje po noći, malo povećana temperatura tijela itd.”[LINK]  

Nadalje, u međuvremenu je u Čehoslovačkoj otkriveno i to da skvalen takođe uzrokuje neplodost kod miševa, pa se vjerovatno isto dešava i kod ljudi.

***

 Naravno, s obzirom da skvalen jako pojačava imuni odgovor organizma, onda on pojačava i tzv. "citokinsku oluju" kod infekcije virusom A/H1N1, do koje dolazi usljed reakcije antitijela sa antigenima. Tom prlikom u plućima dolazi do nakupljanja krvi koja se miješa sa udahnutim zrakom i to dovodi do stvaranja pjene i gušenja. S obzirom da virus svinjske gripe (isto kao i uzročnik španske groznice) ima afinitet za ćelije pluća, onda možemo zamisliti šta će se zbivati kod ljudi vakcinisanih vakcinama sa skvalenom, nakon što dođu u kontakt sa živim virusom!

 

U lonac slobodno možemo dodati i sljedeće:

 Još jedno šokanto upozorenje o vakcini protiv svinjske gripe

Izvor: Mercola.com
(kraći izvod iz članka)

U vezi s vakcinom protiv svinjske gripe pojavila se bojazan o njenom mogućem izazivanju raka nakon što je jedan njemački ekspert za zdravlje izdao šokantno upozorenje u vezi s njenom bezbjednošću.

Specijalista za plućne bolesti, Wolfgang Wodarg, izjavio je da postoje mnogi rizici koji su povezani sa vakcinom protiv virusa H1N1. Hranljivi rastvor za vakcinu sadrži kancerozne životinjske ćelije, tako da vlada zabrinutost da se rizik od raka može povećati nakon što se te ćelije ubrizgaju u organizam.

Ta vakcina takođe može prouzrokovati ozbiljnije posljedice od samog virusa svinjske gripe.

Komentar Dr. Mercola-e:

Napokon neke lijepe vijesti u vezi s ovom konfuzijom oko svinjske gripe.

Ovaj vebsajt, kao i mnogi drugi koji pokušavaju da rasvijetle ovu prevarantsku manipulaciju uveliko utiču na ljude koji odbijaju da povjeruju vladinoj propagandi.

Zagovornici vakcinacije počinju sve više da odstupaju. Prema nedavnoj anketi Fox News poll, većina ljudi u SAD sada vjeruje da bi sama vakcina protiv svinjske gripe mogla da bude smrtonosnija od samog virusa.

Nadalje, imamo i dobre vijesti kad se radi o onome što sami medicinski radnici vjeruju. Prema rezultatima istraživanja koji su objavljeni 25 augusta u the British Medical Journal, ispostavlja se da će više od polovine doktora i medicinskih sestara u javnim bolnicama odbiti vakcinu protiv virusa H1N1, zbog zabrinutosti u vezi s njenim mogućim posljedicama a takođe i zbog sumnje u njenu djelotvornost.

Pojavljuju se nove potencijalne opasnosti po zdravlje u vezi sa vakcinacijom protiv svinjske gripe

Prošle sedmice sam izvjestio o povjerljivoj prepisci između Britanske agencije za zaštitu zdravlja i 600 neurologa, gdje se njih upozorava da budu na oprezu u vezi s pojavom novih slučajeva oboljenja Guillain- Barré Syndrome, nakon što počne kampanja vakcinacije.

Prije sam već objavio neke članke o opasnijim sastojcima vakcine kao što su živa i skvalen koji su povezani sa autoimunim bolestima kao što su reumatoidni artritis i lupus.

Sada, njemački specijalista za plućne bolesti Wolfgang Wodarg pominje neke čak još opasnije sastojke vakcine protiv svinjske gripe. Interesantno je to da Dr. Wodarg takođe ima i jednu političku funkciju kao presjedavajući Komiteta za zdravlje u Njemačkom parlamentu i Savjetu evropske zajednice.

Prema Dr. Wodargu, vakcina protiv svinjske gripe sadrži životinjske kancerozne ćelije a ne postoje nikakvi podaci koji mogu indicirati da li one mogu izazvati alergične reakcije, kad se ubrizgaju u organizam.

Tu se takođe javlja i pitanje rizika oboljevanja od raka.

 

***

 Mikročipovi?!

Imamo i neke izvještaje, koji su doduše još uvijek neprovjereni, prema kojima se u vrhu igle vakcine protiv svinjske gripe, nalaze i mikročipovi ili bolje rečeno – nanočipovi, proizvedeni od strane japanske firme Hitachi.

 

 

[LINK]

U našu zbirku kurioziteta možemo dodati i ovaj članak koji je objavljen prije 20 godina u listu The Sun, gdje se navodi podatak kako "veliki brat" (čitaj: patokratija) planira mikročipovati ljudsku populacije uz pomoć vakcine protiv gripe u čijoj će igli biti smješten mikročip!?

[LINK]

***

 S obzirom da se patokratija potrudila da većina država dobije, odnosno kupi, onoliko doza vakcine koliko ima i stanovnika (a neke kao npr. Irska bogami i duplo više,) za očekivati je da će u većini tih država biti poduzet veliki pritisak na populaciju da se svi i vakcinišu. (Ovdje, s obzirom da se za kupovinu vakcina troše pare iz poreza, možemo slobodno reći da sami finansiramo ovaj projekat našeg trovanja.) Za to će naravno biti na raspolaganju cijeli niz metoda ubjeđivanja, koje će se zasnivati uglavnom na onom starom i dobro oprobanom principu šargarepe i batine, uz prateću medijsku propagandnu kampanju. Postoje i velike šanse da će se protivnici vakcinacije proglašavati neprijateljima naroda i izjednačavati sa teroristima a poznato je i to da su u nekim ‘demokratskim’ zemljama, već sada na snazi zakoni po kojima se teroriste može hapsiti i zatvarati do daljnjeg, bez prava na advokata i pošteno suđenje. Čini se da je infrastruktura u smislu zakona, koncentracionih logora, pa čak i mrtvačkih sanduka već odavno uspostavljena za ovo što dolazi!? Uz sve to, u mnogim ‘demokratskim’ državama farmaceutske kompanije koje proizvode vakcine su i zakonom zaštićene od mogućih tužbi građana u slučajevima pojave štetnih posljedica nakon vakcinacije.  Pošteno, naravno. Pandemija je izbila tako naglo da ljudi nisu uspjeli sprovesti provjeru vakcine prema normalnim protokolima jer je stvar hitna. Isto kao i 1976. godine, kad je od vakcine umrlo više ljudi nego od gripe. Međutim, interesantno je to kako je francuska vlada predvidjela još u maju ove godine da će izbiti pandemija, pa su na svjetlost dana izbili i njihovi planovi za sprovođenje masovne vakcinacije kad se ovaj “novi virus” još nije čestito ni pojavio. Još interesantniji je podatak da je farmaceutska kompanija Baxter patentirala tu vakcinu godinu dana ranije!? Da li to oni možda zapošljavaju i vidovnjake ili će prije biti da je cijela operacija bila ranije pripremljena?

***

 Još jedna od "slučajnosti" vezanih sa ovim vakcinama protiv svinjske gripe je ta što su one u američkim i evropskim robnim rezervama sredstava za biološku zaštitu zavedene pod skladišnim brojem 666.

 Naravno, postavlja se pitanje da li to ima ikakve veze s onim “žigom zvijeri” kojeg Jovan pominje u svom biblijskom otkrovenju ili se tu radi samo o jednoj slučajnosti? Prema dr Rebeki Carley, vakcina stvarno predstavlja žig zvijeri:

 "Još jedan od podmuklih (i očigledno genocidnih) proizvoda ovih anti-hipokrata su DNA vakcine koje se sada proizvode. Te vakcine sadrže u sebi plazmide što su u stvari zatvoreni prstenovi rekombinantne DNA koji prodiru u jedra ćelija gdje im daju instrukciju da sintetišu inkodirane anti-genske proteine8. Tako će orginalni genetski sklop jedne individue, biljke ili životinje biti promijenjen i neprestano će proizvoditi antigene koji će zbunjivati imuni sistem. Te genetske promjene će ostajati kako se odvijaju diobe ćelija i tako će biti prenosive na potomstvo. To je ISTINSKI "žig zvijeri" (u biblijskom smislu, prim. prev.), i to može da dovede do izumiranja i/ili modifikacije (uključujući i promjene ponašanja) bilo koje grupe koja je tretirana time."

 

Sigurnost vakcina

 Oni koji su malo dublje istražili problematiku u vezi s vakcinama, vjerovatno su stigli do zaključka da ne postoji nijedna vakcina koja je sigurna. Međutim, to nije potpuno tačno i ne treba ići u krajnost. Sigurna vakcina ipak postoji. Dr. James R. Shannon, bivši direktor američkog Nacionalnog instituta za zdravlje (the National Institute of Health) izjavio je u decembru, 2003 sljedeće:

 “ Jedina sigurna vakcina je ona vakcina koja nikada nije bila upotrijebljena”.

***

Komentariši