Pogled u budućnost

Nedavno je na vebsajtu www.halfpasthuman.com postao dostupan i nastavak Alta  izvještaja (Alta Report 2009 ili “Shape of Things to Come”) što predstavlja rezultate predvidjanja budućnosti koji su bazirani na jednoj lingvističkoj metodi (asymmetric language trend analysis) koju je razvijao Clif High negdje od 1997. g. i koja je zasnovana na emocionalnim asocijacijama riječi koje su u normalnoj upotrebi a njihov izvor za ovu analizu je internet; nešto u smislu određivanje veze između kolektivne svijesti čovječanstva i događaja koji se odvijaju ili će se možda odviti u budućnosti. Tu se radi o jednom prilično interesantnom pristupu predviđanjima i tumačenjima nekih bitnih događaja koji su mogući u bliskoj budućnosti. U ovom rezimeu koji slijedi, trudio sam se da se usko pridržavam sadržaja tog dokumenta onako kako je on prezentiran dok sam svoje lične komentare izdvajao [u zagradama].

 Oni koji žele saznati nešto više o ovoj metodologiji predviđanja budućnosti mogu to učiniti uz pomoć informacija dostupnih – ovdje. Naravno, pored toga što je budućnost podložna promjenama samim pogledom u nju a sama po sebi nije ni fiksna, na sve ovo treba gledati kao na – mogućnosti. Aktivno dejstvovanje sada, mijenja i budućnost jer se na neki način sve odvija istovremeno.

 Naravno, gorenavedena metoda “gledanja u budućnost” ima svoje prednosti i mane, međutim, možda ne bi bilo loše uzeti u obzir njene rezultate jer faktori koji igraju glavne uloge u toj budućnosti, zastupljeni su i u sadašnjosti a što se samog njihovog ‘tajminga’ i inteziteta tiče, vrlo brzo ćemo biti u stanju vidjeti koliko su ove procjene bile ispravne. Nadalje, jedan sličan pokušaj je bio napravljen i ranije sa mnogo manje podataka za korištenje na raspolaganju ali sa prilično dobrim rezultatima (Alta Report 2005), gdje su se najavljeni događaji ispunjavali, mada u jednom blažem obliku. Mislim da sve ovo ne treba uzimati u smislu nekih “proročanstava”, nego više kao jednu “vremensku prognozu” čiji se neki dijelovi mogu ali i ne moraju obistiniti; tako da oluja koja se negdje predviđa može u realnosti biti samo jedna manja kišica, dok opet na nekim mjestima može da dođe do nepogode a da je metereolozi nisu predvidjeli.

 

***

 

Glavni pojmovi i akteri koji se koriste u ovom materijalu su sljedeći: virus (svinjska gripa) i vakcina; slom ekonomskog sistema (+ pad dolara u direktnoj vezi sa zbivanjima u Americi; mada vjerovatno i drugih valuta); otpor/revolucija građana u mnogim državama (građanski ratovi), proističu iz pokušaja patokratije da sprovede nasilnu/masovnu/obaveznu vakcinaciju (namijerno kreiranje i puštanje virusa u opticaj?) kao i posljedica ekonomskog sloma uz šta manipulacija patokratije napokon postaje očigledna; velike objave (u vezi sa korupcijom i manipulacijama bankara, političara itd. a možda i sa istinskom pozadinom napada na Svjetski trgovinski centar); konvencionalni ili nuklearni napad Izraela na Iran (nakon čega se stvara radioaktivni oblak koji sije smrt širom planete) uz potpuno uništenje Izraela; određena vrsta interakcije s vanzemaljskim silama (pozitivnim i negativnim); velike geološke promjene na zemlji; tajna vlada (TPTB, iluminati) koja pokušava da izvrši depopulaciju i uspostavi kontrolu nad cijelom planetom; političari-marionete [postavljeni i kontrolisani od strane tajne vlade kao predsjednici većine država ili članovi njihovih vlada) – oni predstavljaju “izvršne organe” tajne vlade na nivou država kojima upravljaju; podzemne baze; premještaj (relokacija) planete… itd.

 

Ovdje slijedi jedan dijagram na kome su ucrtani neki događaji koji prema ovom modelu počinju već od idućeg mjeseca, inteziviraju se u novembru i protežu se kroz sljedeću godinu…

 

 

Kako vidimo, prema ovom dijagramu koji je baziran samo na ekonomskim zbivanjima, već sredinom idućeg mjeseca bi trebalo doći do nekih indikacija o predviđenom slomu američkog/svjetskog finansijskog tržišta gdje će trgovina derivatima igrati centralnu ulogu.

Javljaju se globalni problemi kod trgovine žitom (pogotovo sojom) na kojem je zasnovano mnogo finansijskih derivata.

 Neke tajne o finansijskim malverzacijama trebale bi prema ovom modelu izaći na svjetlost dana već krajem ovog mjeseca dok bi se cijela dinamika uveliko razvijala do početka novembra kada bi internacionalna ekonomska kriza trebala postati očigledna. Ovdje se javlja kompanija Goldman Sachs kao jedan od glavnih aktera finansijskih malverzacija. Farmaceutska industrija, navodno, zapada u neku vrstu krize koja je kako se čini vezana sa jednim masovnim (neočekivano velikim) otporom vakcinaciji.

 U periodu od novembra ove godine (2009.) do novembra iduće godine, američki dolar rapidno propada. Velika kriza počinje početkom iduće godine sa mogućim izbijanjima revolucija i građanskih ratova – na nekim mjestima/državama stvari se obrću jer sada je patokratija ta koja postaje ugrožena nakon što počinje potjera za njom (ovo je istovremeno i jedan od tzv. perioda ‘kairosa’, odnosno, pružanja šanse ljudskim bićima da se napokon odupru kontroli i manipulaciji, te tako i ostvare istinsku slobodu.)

 Međutim, uz ove ekonomske nedaće, od početka jeseni ove godine, paralelno ide i  intezivan trud tajne vlade/elite da sprovede jednu masovnu vakcinaciju ljudi. (Stvari se istovremeno odvijaju u više slojeva ili nivoa koji su međusobno povezani).

 [Da li se radi o depopulaciji ili neki od agenasa iz sadržaja vakcina treba da zombificiraju ljude u tolikoj mjeri da ih se pretvara u bezopasne robote, nesposobne da se bune nakon što su opljačkani i iskorišteni od strane bankara/patokratije; deaktivacija epifize/trećeg oka/”sjedišta duše”; adjuvant koji će biti prisutan u vakcinama – skvalen – može da uzrokuje smrt kod čovjeka usljed izazivanja “citokinske oluje” a dokazano je i da pored mnogih hroničnih bolesti izaziva i neplodnost!? Isto tako, pitanje je da li će među populaciju biti ubačen i neki smrtonosniji tip virusa?!

 Patokratija će se morati naći na otvorenom prostoru prilikom pokušaja depopulacije jer nakon što to postane očigledno određenom broju (kritičnom pragu) ljudi, doći će do jednog ‘kontra-napada’, – tada će biti lako utvrditi ko je promovisao obaveznu ili masovnu vakcinaciju kao i donosio/odobravao prisilne mjere/zakone u vezi s tim… ko je omogućavao raspršivanje kemtrejlsa/distribuciju uzročnika bolesti… ko je bio odgovoran a nije poduzeo mjere za adekvatno ispitivanje vakcina kao i mogućnosti namjernog stvaranja virusa i njegovog puštanja u promet… itd. itd.; tu će se praćenjem “naredbodavnog lanca” odozdo prema gore lako stići do njihovog izvora.

 U svemu ovome, ne može se reći da će se tu raditi o nekom istinskom buđenju ljudi u duhovnom smislu (mada će biti i toga u odredjenom stepenu), nego više o pružanju jednog instinktivnog otpora prilikom borbe za preživljavanje uz istovremenu želju ljudskih masa za osvetom onima koji su njih i ovu planetu doveli do ove tačke. Tu se napokon kod ljudi javlja i svjesnost o tome da se novac kojeg im je patokratija oduzela od poreza, koristi za njihovo trovanje i manipulaciju. (Tako, ljudska bića finansiraju svoju vlastitu likvidaciju.) Za razliku od drugih “revolucija” iz naše prošlosti, ovdje na njihovom čelu neće stajati iluminati ili njihovi igrači; više će se raditi o jednom spontanom samo-organizovanju ljudi čija su egzistencija i sloboda ugroženi.]

 

***

 

U ovom periodu vlada u SAD (a vjerovatno i nekim drugim državama) uvodi neke mjere prema kojima se ograničava i pristup bankama/privatnim bankovnim računima bez potvrde o vakcinaciji. Tu se takođe često javlja i pojam ‘blokada’ u vezi sa pokušavanjem ‘elite’ da uz nametanje obavezne vakcinacije istovremeno sprečava/guši pobunu ljudskih bića (ili njihove masovne pokrete).

 Takođe, u tom periodu počinje da prominira i pojam “buntovnik” ili “pobunjenik” (eng: ‘refusenik’, – ‘onaj koji odbija’; prim. prev.) koji se specifično odnosi na ljude koji odbijaju da se podvrgnu vakcinaciji. Broj buntovnika te vrste iznenađuje i plaši elitu/tajnu vladu (prevazilazi njihova očekivanja). Propagandna kampanja promocije vakcinacije od strane ‘mainstream’ medija uz istovremeno širenje panike od virusa doživljava vrhunac; patokratija pored primjernih građana koji podržavaju režimsku politiku, angažuje čak i neke prominentne estradne zvijezde (“idole”) za reklamiranje vakcinacije. Oni (kao vladini agenti) kasnije loše prolaze (od strane buntovnika). Nadalje, prema podacima iz analize, bez obzira na svjesnost o povećanoj smrtonosnosti virusa, dolazi do jakog otpora ljudskih masa, prvenstveno na području SAD i sjeverne Evrope. Elita je šokirana razmjerama otpora njenoj strategiji.

 [Čini se da se negativni efekti vakcina ili plan za depopulaciju planete postaju ljudima poznati što uz pomoć ličnih opservacija, što cirkulacije vijesti preko interneta/mobilne telefonije dok ‘mainstream’ (kontrolisani) mediji pokušavaju sve to da sakriju (slično kao i istinsku pozadinu septembarskog napada na Svjetski trgovinski centar) ignorišući ili iskrivljavajući bitne činjenice (kao i uvijek) što dovodi do revolta i prema njima, tako da i medijski radnici takođe dolaze na udar ‘buntovnika’!?]

 Farmaceutska industrija doživljava jak udar. Prodaja/distribucija/korištenje vakcina i “lijekova” (otrova) protiv svinjske gripe ne ide po planu, dok se istovremeno objelodanjuje njihova izdajnička/manipulatorska uloga. 

 U ovom periodu (dakle sve od jeseni ove godine, pa do kraja 2010. godine), određen broj političara, vladinih službenika i drugih zvaničnika (“insajdera”) prelazi na stranu naroda (jedni zbog toga što im je proradila savjest/duša, drugi zbog straha za vlastitu guzicu, treći zbog osvete svojim naredbodavcima nakon što su pali u njihovu nemilost…itd.) što rezultira otkrivanjima narodu mnogih podataka koji su sve do tada bili čuvani u strogoj tajnosti.

 [Do sada su “insajderi” uglavnom bježali po zadatku kako bi dezinformisali ljude ili unosili konfuziju (tzv. “psi-op.” operacije) u vezi s nekim aktivnostima vlada i tzv. tajnih službi, međutim, na osnovu ovih predviđanja, čini se da će u ovom periodu biti pojačano dezertiranje istinskih ‘insajdera’?!]

 Krajem godine, od strane ‘buntovnika’ počinje potjera i za mnogim bankarima koji su tokom poslednjih 20 godina učestvovali u raznoraznim malverzacijama na finansijkom tržištu, te ga tako doveli do sloma (pljačkajući usput narod). Na samom početku krize, neki od njih će biti likvidirani od strane vladajuće elite kako bi se ućutkali, dok će drugi, primjećujući taj ‘trend’, uspjeti izbjeći atentate i sakriti se a onda iz skloništa otkrivati javnosti detalje u vezi s ekonomskim/finansijkim manipulacijama. To postepeno objelodanjivanje tajni od strane istinskih insajdera će nadalje doljevati ulje na vatru stvarajući kod ljudi sve veću mržnju i bijes prema vladajućoj eliti.

 U ovoj fazi stradaju i neki poznati medijski radnici (TV zvijezde) koji su igrali prominentne uloge u dezinformisanju/manipulaciji ljudskih masa.

 [Prema ovom modelu, čini se da se kod pokušaja sprovođenja masovne vakcinacije/depopulacije/preuzimanja kontrole nad cjelom planetom, “elita”/tajna vlada našla na otvorenom terenu (ili “uletjela u ofsajd”)!? S obzirom da su ljudske žrtve već postale očigledne, kao i počinjena šteta a naravno, i namjere patokratije, – došlo je vrijeme za naplatu!? Bez obzira na to što su mnogi motivisani samo željom za osvetom zbog izgubljenih članova porodice, moglo bi se reći da većina ljudskih bića postaju motivisana za pružanje otpora prvenstveno zato što su svjesna činjenice da je jedini način da opstanu taj da se sami moraju izboriti za svoju egzistenciju (ne postoji niko drugi ko ih može ili treba spašavati a pogotovo “neko odozgo”.] 

 Prema podacima ove kompjuterske analize, već tokom iduće godine (negdje od marta 2010.) dolazi do jednog sukoba ogromnih razmjera, čija će veličina šokirati čak i one koji su ga očekivali, odnosno, ranije primjetili znakove njegovog izbijanja.

 Nadalje, predviđa se smrt američkog dolara sredinom iduće godine sa hiperinflacijom koja je povezana sa energetskom krizom i slomom tržišta nekretnina. Pažnja se prebacuje na firme koje se bave proizvodnjom hrane i energije (uz svu prateću propagandu) i od njih se očekuje da izvuku SAD iz krize. Emocionalnu tenziju podižu i neki aspekti regulacije/manipulacije hrane (pogledaj temu Codex Alimentarius) čiji je cilj da se uz puštanje u opticaj virusa/vakcina na pothranjenu (nekvalitetnom hranom bez vitamina i minerala a sa puno toksičnih dodataka) populaciju, izazove maksimalan učinak virusa/vakcina (broj smrtnih slučajeva), što je samo jedan od dodatnih aspekata sofisticirane agende “elite” s ciljem depopulacije planete i preuzimanja potpune kontrole nad njom.

 Tu se predviđa da će oni koji uspiju da uspostave zalihe hrane kao i da osiguraju proizvodnju zdrave hrane uz pomoć malih zasađenih površina (na nekim područjima), biti u stanju da izbjegnu ovu vrstu problema.

 

***

 

Međutim, cijela ova dinamika RATA ELITE PROTIV ČOVJEČANSTVA ima nekoliko slojeva koji kako se razvijaju, tako se i stalno međusobno preklapaju ili isprepliću. Prema ovoj kompjuterskoj metodi predviđanja budućnosti, odnosno, prema jednoj vrsti tumačenja podataka koji stižu s te strane, sljedeći “sloj” predstavlja jedna velika mogućnost izbijanja rata između Izraela i Irana (septembar ove godine?) što bi takođe bilo režirano od strane vladajuće elite/tajne vlade. Prema tom scenariju, Izrael bi prvi napao neke ciljeve u Iranu konvencionalnim oružjem, nakon čega bi Iran silovito uzvratio što bi izraelska patokratija definisala “prekomijernim”, te se onda odlučila za nuklearni napad.

 Ovdje se javlja pojam “novi rat” koji u sebi sadrži raznovrsne aktivnosti a njegovo izbijanje se predviđa u jesen ove godine. Za taj period karakteristični su pojmovi: vakcinacija, slom zdravstvenog sistema u zapadnim državama, ekonomska kriza, rat, vanzemaljski uticaji (‘vanzemaljski ratovi’ ili ‘rat vanzemaljaca’)…

 Patokratije mnogih država počinju s progonom protivnika vakcinacije i zatvaranjem ljudi u koncentracione logore (koji su npr. u SAD još davno sagrađeni za te svrhe – Google: FEMA camps, FEMA coffins, FEMA graves, FEMA trains…) na osnovu prekonoći uvedenih zakona prema kojima se odbijanje vakcinacije smatra kriminalnim djelom. Osobe koje zagovaraju otpor prema prisilnoj vakcinaciji proglašavaju se narodnim neprijateljima “opasnim po život”, proganjaju se i hapse (nisam ja majke mi!).

 Za jesen ove godine, postoji nekoliko skupova podataka koji se mogu različito interpretirati, pogotovo u vezi s mogućnošću nuklearnog napada na Iran (dok je dinamika oko pokušaja sprovođenja masovne vakcinacije i otpora ljudskih bića – stabilna u svakoj opciji):

 

I Čin, Prva verzija

 

Cionisti i njihovi saveznici napadaju infrastrukturu Irana. Ovdje se često javlja pojam “izraelska greška”. Čini se da se tu radi o dvije greške, prva bi bila ta što su uopšte napali Iran, sa lokalnim implikacijama, dok bi druga greška imala globalne implikacije, nakon što bi Izrael pribjegao upotrebi nuklearnog oružja, nakon čega nastaje – “pepeo smrti”. Radi se o oblaku radioaktivne prašine koji nastaje i diže se u atmosferu prilikom nuklearnog napada [tu se javlja i pojam , “jet stream” (‘mlaznica’, ‘mlazni izljev’, prim. prev.) u vezi s oblakom koji sije smrt, prim. prev.] i počinje da se kreće širom planete sijući smrt ispod i iza sebe. (Nakon što udahnu radioaktivnu prašinu, ljudi ubrzo umiru u strahovitim mukama uz krvarenje iz mukoznih membrana; poslednji časovi života žrtava se opisuju pojmom “ples smrti” zbog karakterističnih pokreta ‘uvijanja’ kod žrtava koji su vezani sa užasnim bolom, grčevima itd.). Taj oblak radioaktivnih čestica će navodno napraviti 9 krugova oko cijele planete prije nego što se raspline, odnosno, prestane biti opasan. Prema ovim podacima, pri njegovom prvom krugu oko planete umrijeće preko 200 miliona ljudi samo od udisanja radioaktivne prašine, a kretaće se od Irana preko Indije i jugoistočne Azije, Japanskog mora, Sibira, Aljaske, zapadne obale Sjeverne Amerike (gdje navodno ugiba preko 2 miliona ljudi), nakon čega će dijagonalno preći na istočnu obalu Amerike, pa preko Kanade stići do Grenlanda, a odatle će se uputiti ka Škotskoj i drugim dijelovima Evrope. Navodno, u Evropi će doći do grananja tog oblaka na 2 dijela, nakon čega će njegova manja ‘grana’ preći preko Alpa i uputiti se prema Rusiji i Kini, dok se veća ‘grana’ preko Evrope upućuje za Sjeverni dio Afrike, nakon čega ide natrag na Srednji Istok i Iran koji se još uvijek puši.

 Nakon toga, isti oblak počinje ponovo da kreće na put sličnim pravcem i to se ponavlja nekih 8 puta (sveukupno pravi 9 krugova oko planete).  Međutim, prema ovom modelu, pored smrti ljudi usljed udisanja radioaktivne prašine još gore je to što na sjevernoj hemisferi dolazi do radioaktivne kontaminacije tla, tako da i stoka počinje masovno da ugiba dok je istovremeno kontamirana i hrana biljnog porijekla, tako da nastaje masovna oskudica hrane i glad. Milijarda ljudi uskoro umire od posljedica konzumiranja radioaktivne hrane.

 Masovna pogibija i nestašica hrane izaziva veliku emocionalnu buru kod čovječanstva što pored istovremenog objavljivanja mnogih podataka koji su do tad bili čuvani u strogoj tajnosti od naroda, vodi do jedne globalne revolucije. Dolazi do ekstremnog nasilja; narod počinje da proganja visoke sveštenike, monarhe, pripadnike kojekavih tajnih ili polutajnih društava (Bilderberg), plemiće (pripadnike porodica “plave krvi”) itd., što vodi do jednog pogroma na nivou planete. (Proljeće-ljeto 2010. godine)

 Za isti period se predviđaju i velike seobe naroda (glad, geološke promjene…), kao npr. kretanje oko 200 miliona Amerikanaca na područja iznad 50-te paralele (Kanada).

 

***

 

Međutim, postoje i druge interpretacije ovog skupa lingvističkih podataka koji se odnosi na taj period jer se u sistem ubacuje i mnogo propagandnog materijala koji se npr. specifično odnosi na situaciju na Srednjem Istoku i konfrontaciju Izraela i Irana, tako da se cijeli skup podataka u vezi s tom temom može smatrati donekle “kontaminiranim”.

 

I Čin, Druga verzija

 

U okviru druge verzije, centralnu ulogu igra namijerno i postepeno puštanje u opticaj uzročnika “svinjske gripe”. S te tačke gledišta, konfrontacija Izraela i Irana bi podrazumijevala samo jednu propagandnu kampanju dizajniranu sa svrhom distrakcije populacije kako bi joj se odvukla pažnja s napada elite na nju uz pomoć bioloških sredstava (uzročnika bolesti).

 U tom kontekstu bi onaj smrtonosni “jet stream” (mlazni izljev) podrazumijevao ‘oblake’ koji u sebi sadrže uzročnike bolesti a ne radioaktivnu prašinu a kreću se oko planete pokretani snažnim vjetrovima.

 [Izraz “jet stream” savršeno dobro odgovara i tzv. kemijskim mlaznicama (kemtrejlsima) što navodi na mogućnost da bi elita mogla primarno na taj način raspršavati smrtonosne hemijsko-biološke agense. S te tačke gledišta, ovo dosadašnje kemtrejliranje populacije bi se moglo smatrati jednom “generalnom probom” uz istovremeno narušavanje/’kondicioniranje’ imunog sistema ljudi!?]

 U kontekstu straha od nuklearnog rata, ljudi bi se lakše odlučivali za primanje vakcine što bi u odnosu na rat bilo “nešto daleko bezopasnije”.

 U ovoj verziji se takođe javlja pojam “kolaps pluća” koji dovodi do smrti ljudi i koji je u uskoj vezi sa agensima iz zraka koji su sada biološke prirode (ne radi se o radioaktivnim elementima). [Kolaps pluća je često u direktnoj vezi i sa “citokinskom olujom,” koja je nadalje u uskoj vezi sa nekim adjuvansima iz vakcina koji izazivaju prekomijeran odgovor antitijela kad se organizam nadje izložen odredjenim antigenima/uzročnicima bolesti. prim. prev.]

 Globalna osuda aktivnosti Izraela u odnosu na Iran (čak iako bi se radilo samo o konvencionalnom napadu na Iran) je takođe prisutna zbog velikog broja ljudskih žrtava.

 [Postoji i mogućnost da se u sklopu objava od strane insajdera razotkrije uloga Mossada u napadu na Svjetski trgovinski centar što bi takođe dodalo ulje na vatru!?]  

 U ovoj nešto “blažoj” verziji, prisutni su svi elementi iz prve verzije osim nuklearnog rata. Opšta revolucija naroda, proganjanje elite, paljenje njihovih rezidencija, zamkova, posjeda i likvidacija cijelih ‘plemićkih’ porodica. To se većinom obavlja na otvorenom, kad se ovi kreću u kolonama od svojih rezidencija ka podzemnim bazama/skloništima. Pobunjenici izmišljaju mnoga priručna/provizorna oružja uz pomoć kojih se bore protiv elite. (Ljeto 2010. godine do 2011. godine).

 Nestašica hrane i opšta glad takođe prominira u svakoj od interpretacija podataka.

 

 II Čin – geološke promjene

 

U ovom “sloju”, glavni akter je “Terra entity” ili planeta zemlja. U tom kontekstu, nestašica hrane na zemlji je rezultat aktivnosti sunca (“stres solarnog sistema”). S tim u vezi, uzgoj stoke bi bio otežan zbog pada u proizvodnji žitarica. Ovdje se javlja i pojam “nepoznate energije iz kosmosa” koje takođe bitno utiču na sva ova zbivanja. Tu se javljaju i neke indikacije da će elita ‘pospješivati’ uništavanje hrane kao dodatnu mjeru za depopulaciju planete. Ovaj sklop podataka ukazuje i na mogućnost zauzimanja Vatikana (negdje krajem 2011. godine) od strane izgladnjelih ljudskih masa. Tome bi navodno prethodile glasine o gomilama uskladištene hrane u Vatikanu. Prvi napad ne bi uspjeo jer bi vatikanska vojska uz pomoć upotrebe gasova/bacača vatre [ili mikrovalnog (elektromagnetnog) oružja] potukla hiljade napadača kod kojih bi smrt usljedila usljed udisanja gasova i razaranja organizma “iznutra”, što je slično i sa onim simptomima koje čovjek dobije nakon što je izložen djelovanju mikrovalnog oružja tipa “active denial”. To bi naravno ljude još više razjarilo tako da bi sljedeći napad uspjeo (uz pomoć iznutra od strane nekih simpatizera, tako što bi ovi pustili unutra napadače kroz neka skrivena vrata), nakon čega bi i mnogi sveštenici bili pobijeni, mučeni i linčovani, pogotovo nakon što se tamo otkriju podzemne baze, kao i neke druge stvari koje su se držale u tajnosti od naroda. Nekima od sveštenika/vatikanskih službenika će u narednim mjesecima biti i pošteno suđeno za počinjavanje kriminalnih dijela protiv čovječanstva, uključujući i skladištenje ogromnih količina hrane. Pobunjenici bi se tom prilikom prvo koncentrisali na hranu, dok bi tajne koje su tamo bile skrivane izašle na svjetlost dana nešto kasnije. Vatikan bi tu bio samo jedan od bastiona elite koji će se naći na meti napada. “Otkrivanje tajni” prominira kao pojam tokom cijele 2010. godine (što dolaskom do njih nakon zauzimanja bastiona elite, što od strane insajdera itd.) a to podrazumijeva i istovremenu pojavu pojma, “ratovi vanzemaljaca” (tema: “alien wars”).

 [Nejasno u smislu, da li to ovi reaguju kad njihovim “proxy-serverima” gori pod nogama ili se pronalaze neki artefakti i drugi dokazi saradnje elite sa OPS silama iz 4D; kasnije postoji i dosta referenci na temu povećavanja broja otmica ljudi od strane greysa?!]

 

III Čin 

 

Kako se ovaj “prostorni model” kreće kroz 2010. godinu, zajedno sa hiperinflacijom koja mu je jedna od glavnih karakteristika, tako dolazi i do narušavanja/pucanja infrastrukture tzv. “razvijenih država” (struja, gorivo, dostava hrane, putevi, zdravstveni sistem itd.). U nekim državama kao što su SAD i Velika Britanija, patokratija uvodi blokade, odnosno, ograničava kretanje (“no-go” zone) i zabranjuje javna okupljanja. Te kontrolne zone bi trebale predstavljati tzv. prvu liniju odbrane elite i njihovih političkih sluga (patokratije) od normalnih ljudi. Međutim, ništa ne ide kako je planirano. Sam mentalitet korupcije koji vlada u političkim i drugim strukturama režima dovodi do međusobnog trvenja i pokušaja nekih da “uzmu koliko mogu” (“ja ću uzeti ono što je moje, jebo sistem”) i da bježe. Tako se režim ruši i iznutra sam po sebi. (Pacovi bježe s broda koji tone.)  S tim u vezi, predviđa se da bi se taj sistem blokada s ciljem ograničavanja kretanja narodu, srušio prilično brzo (nakon nekih 4 mjeseca od uspostavljanja).

 S obzirom da cilj napada naroda prvo postaju političari/patokratija (prvenstveno zbog omogućavanja puštanja u opticaj ‘elitine/svinjske gripe’ i organizovanja masovne vakcinacije čije su užasne posljedice već očigledne), neki od njih sada počinju da otkrivaju i pripadnike elite s čije strane su im stizala naređenja. Tako se i pažnja naroda sada okreće prema eliti i neke njihove porodice postaju meta napada.

Već do sredine 2010. godine dolazi do nekoliko spektakularnih atentata. Među samom elitom takođe dolazi do razdora i međusobnog razračunavanja jer niko više nikome ne vjeruje. Dolazi i do nekoliko incidenata (pokušaja izvršavanja puča), čiji su glavni učesnici pripadnici njihovih tajnih službi (obezbjeđenje), vjerovatno usljed namjere elite da se oslobodi njih kao “prljavog veša”.

 Članovi CFR (Council on Foreign Relations) poznati i kao “pacovska loza”, dolaze na direktan udar pobunjenika (koji “njihovo salo tope u čvarke”) gdje prolaze prilično loše. Negdje krajem 2011. godine, u vezi sa svim ovim zbivanjima u opštu sliku ulaze i vanzemaljci.

 

***

 

Haotične energije počinju da vladaju od jeseni ove godine a “emocionalni vrhunac” u smislu maksimalnog oslobadjana emocija, dostiže se u martu iduće godine.

 Prilikom rušenja piramide vlasti koju je elita sagradila na ovoj planeti, pored naroda s njenih donjih nivoa, veliku ulogu igraju i neki “zdravi elementi” sa gornjih dijelova piramide (ljudi iz politike, policije, vojske itd.) koji napokon spoznaju to da su i oni sami nasamareni/izmanipulisani od strane “onih odozgo”, te otkazuju poslušnost svojim pretpostavljenima i prelaze na stranu naroda (dinamika slična onoj koja je predstavljena u materijalu – Pobuna pijuna?!).  

 Prema ovom modelu, predviđa se da će u SAD već početkom sljedeće godine biti uvedeni zakoni prema kojima će svako kritikovanje političara ili vladinih agencija biti kažnjivo. Čak i kritikovanje vladinih mijera kao i mijera koje sprovode privatni poduzetnici/korporacije koji rade za vladu, biće kažnjivo. (Ovo se najviše odnosi na SAD.)

 Zajedno uz sve ovo vodi se i jedan “prljavi rat” u kome elita likvidira istaknute pobunjenike ili njihove vođe. Pobunjenici će u ‘mainstream’ medijima biti izjednačavani sa teroristima. Kako snaga pokreta otpora raste, tako će se kasnije i njihovi predstavnici sve više pozivati na zajedničke i javne rasprave/sastanke sa predstavnicima režima što će i ‘mainstream’ (kontrolisani) mediji morati da prenose (u smislu: – pošteno).

 

***

 

Tokom cijelog ovog perioda predviđaju se i zemljotresi a negdje pred kraj proljeća iduće godine, intezitet geoloških aktivnosti se udvostručava (uzrok: veza svijesti čovječanstva i svijesti planete; uticaj jednog na drugo; kosmički uticaji…?). Čak se u nekim slučajevima prilikom zemljotresa diže ogromna prašina usljed njihovog “kotrljanja” plitko ispod površine zemlje. Negdje u 2011. godini mnogi mostovi i infrastruktura se ruše usljed sličnih geoloških katastrofa. Kraj 2011. godine je povezan sa najvećim “izljevom emocija” do sada viđenim prema ovom kompjuterskom modelu. Izdižu se nova tla čak i iz onih postojećih (ne samo iz okeana); erupcije širom planete; stvaraju se nove pećine/rupe, na mnogim mjestima izbija magma (komete/meteori?). Prekid u komunikacijama je veoma čest usljed mnogih razloga. Morske struje se takođe mijenjaju usljed pojačane aktivnosti podvodnih vulkana. Ove geološke promjene mogu biti i u vezi sa prolaskom planete kroz magnetni pojas na ekliptičnoj ravni sa galaksijom Mliječni put (taj “prolazak” kroz njega traje naših 20 godina).

 Tu se javlja i pojava nekih ‘novih’ objekata u svemiru, nestanak nekih zemljišnih masa, kao i nastanak novih u direktoj vezi sa pojmom “odluka zemlje da se premjesti” (a naravno, da li se tu radi o procesu ‘premiještanja’ u 4D, to za sada možemo samo nagađati?!).

   Krajem 2011. godine predviđa se i jedan katastrofalni događaj do kojeg će doći usljed odlamanja ili odvajanja ogromne mase leda od tvrdog tla na Antartiku koji će prouzrokovati jedan veliki talas koji će za nekih 12 sati stići od južnog do sjevernog pola izazivajući usput veliku štetu na obalama mnogih država. Jedna mogućnost “pucanja” Afrike na dva dijela predviđa se negdje za 2013. godinu, međutim, podaci za taj period navodno nisu toliko pouzdani…

 Zajedno s ovim “geološkim” skupom podataka ide i otkrivanje dubokih podzemnih baza i energetskih postrojenja. Navodno, prilikom zauzimanja Vatikana, tamo su zaplijenjene i mape na kojima su ucrtane sve podzemne baze i energetska postrojenja na cijeloj planeti (od kojih je jedna upravo ispod Vatikana), mada su informacije o njima stizale i sa drugih strana. Tako su neke od tih baza i zaposednute od strane buntovnika, odakle su izvađene napolje i ogromne količine hrane. 

 

Vanjski uticaji, nepoznate energije, rođaci i neprijatelji

 

Jedan od najvažnijih slojeva podrazumijevaju i “vanjski uticaji”. Pod pojmom “vanjski uticaji” smatra se sve čije se postojanje negira od strane elite i njihovih marioneta (političara), odnosno, što se krije od čovječanstva uključujući i nepoznate energije, kao i one energije koje mislimo da poznajemo ali je naše poznavanje njih veoma upitno. Tu takođe spadaju NLO-i kao i vanzemaljski artefakti uključujući i stvarnu istoriju čovječanstva koja je radikalno drugačija od one koja se nama prezentira.

 Prema ovom ‘prostornom modelu’, od 21. septembra ove godine pojačava se priliv nepoznatih energija iz svemira. Tu se javljaju 3 arhetipa energija koje se bore za prevlast.

To su “radijantne (energije)”, znanje (nesputano) i “praktične energije” (energije koje se mogu praktično demonstrirati i koristiti).

 [Napomena: Ovaj dio je malo komplikovan za razumjeti i predstaviti, tako da se moja interpretacija autorove interpretacije podataka treba uzeti s rezervom.]

 Od tih nepoznatih energija iz svemira, radijantne energije su potencijalni dominantni modifikator i podrazumijevaju energetske procese koji se otimaju kontroli (ili ih je teško kontrolisati) s jedne strane i njihovu infiltraciju ili priticanje kroz “atmosferske rupe” s druge strane. One su povezane i sa “Terra entity” (entitetom zemlje), gdje učestvuju u energiziranju/radijaciji biljaka [kao u smislu proizvođenja fenomena znakova u žitu (čini se da je to samo jedan od vidova njihove manifestacije, prim. prev.?!)]. Time se donekle olakšava emocionalna tenzija kod ljudskih bića.

 [Ako izuzmemo lažne “znakove u žitu” koje su napravili tzv. “saboteri” petljajući se u taj “fenomen” s ciljem distrakcije, istinski znakovi u žitu bez obzira na to što mogu da prouzrokuju štetu u smislu smanjenja prinosa žita, što se s jedne strane može smatrati negativnim kad vlada oskudica hrane, s druge strane kod ljudi demonstriraju da u ovom kosmosu/univerzumu postoje i neke više kreativne i inteligentne sile, što im na neki način hrani dušu, ispunjava ih nadom i daje im dodatnu snagu da istraju.] 

 Znakovi u žitu u sebi sadrže i veoma dragocjene informacije koje mogu biti od velike pomoći pri bijegu iz kaveza (ili pri oslobađanju od okova) mladom i mudrom ljudskom biću koje prirodno ne potiče s ove planete, mada ono tu stanuje već dugo vremena. To ljudsko biće je u međuvremeno zatočeno protiv njegove volje ali se ono u tom svom zatočenju nije osjećalo ugroženo. Sada, zbog promjene “političke situacije”, to biće želi da se oslobodi.

 [Čini se da bi se ovdje moglo simbolično raditi o čovječanstvu uopšte ili jednom njegovom većem dijelu, međutim, autor navodi i neke reference koje mogu da se odnose i na neku posebnu individuu.]

 Nadalje, u okviru ovog sloja, negdje od kraja 2009. godine, pa kroz cijelu 2010. godinu primjećuje se jedan intezivan porast viđenja NLO-a. Čini se da će oni krajem 2010. godine postati toliko očigledni da će njihovo postojanje malo ko biti u stanju negirati (samo od novembra 2009. godine do 11. jula 2010. godine, broj viđenja NLO-a se udvostručava).  

 Nepoznate energije u obliku znanja (nesputanog) takođe uveliko utiču na čovječanstvo, tako da se početkom 2010. godine već pojavlju uređaji za proizvodnju besplatne energije (hiperdimenzionalni principi/nova elektronika) koja sve više počinje da se koristi (ove uređaje prave pojedinci, dakle, ne radi se o nekoj masovnoj proizvodnji jer eliti besplatna energija ne ide u korist).

 U narednom periodu se povećava i broj slučajeva otmica ljudi od strane vanzemaljaca s tom razlikom što one sada postaju vidljivije. To dovodi do porasta nemira kod ljudi, pogotovo u ruralnim područjima kao i do koncenzusa u smislu spoznaje da su vanzemaljci zloćudne prirode. Elita istovremeno pokušava da ih prikaže u ljepšem svjetlu (vjerovatno zato što se radi o njihovim ‘mentorima’). Stav ove vrste vanzemljaca prema čovječanstvu je sljedeći: “svi vi, ljudska bića, samo ste naše pokusne životinje”. Ljudi počinju da čuvaju straže kako bi se zaštitili od otmica. Krajem 2010. godine, dolazi i do oružanih incidenata u kojima gine nekoliko vanzemaljaca čiji su leševi i javno prikazani. Nakon toga pojam “rat s vanzemaljcima” postaje sve prisutniji u lingvistici i počinje da dominira u sloju “vanjskih uticaja”.

 Čovječanstvo će tada steći i jednu širu sliku o vanzemljacima gdje će postati svjesno njihovog postojanja ne samo u daljinama ovog univerzuma, nego i na našoj planeti. Vanzemaljci će biti klasifikovani kao humanoidi/čovjekoliki/ljudska bića (ali s druge planete), hominidi i vanzemaljci.  Nadalje, oni će biti svrstavani u 3 grupe, prijateljski, neutralni i zloćudni. Neki od hominida se neće lako razumjeti, tako da će se o njima voditi debata koja može trajati dekadama. Hominidi kao što su greysi (arkoni) će se uzimati kao agenti njihovih svirepih gospodara (reptilijanaca) i postaće opšte poznato to da se tu radi o bićima kolektivne svijesti/ega koja su veoma sklona laganju/manipulaciji ljudi. Mnogi od njih će nastradati od vatrenog oružja prilikom pokušaja abdukcija.

 [Čini se da bi u tom periodu mogla da važi dinamika koja je predstavljena u članku Prepoznavanje vanzemaljskih dezinformacija]

 Naravno, u opštu sliku će ući i ljudska bića slična nama koja potiču s drugih planeta i koja će biti u stanju da odgovore na tri glavna pitanja: “Koju pitu najviše voliš”, “kako izražavate vašu umjetnost” i “koja je tvoja najomiljenija pjesma”? Ta vrsta vanzemaljaca će biti smatrana našim (emocionalnim) rođacima.

 Iz tih izvora će stići i mnoge informacije koje će narušiti naše vjerske sisteme, tako da će se naše religije na osnovu njih činiti kao jedna neslana šala, te će kao takve ubrzo izblijediti i nestati. Ovome će navodno uveliko doprinjeti i tajni podaci koji su zapljenjeni iz Vatikana kao i iz nekih drugih bastiona elite. Tada ćemo, napokon, saznati i istinsku istoriju čovječanstva na ovoj planeti.  

 

(…)

Komentariši