Moguća kontaminacija vakcine svinjske gripe?!

 

 

Interesantno je to da kad čovjek prati ovu nit koja je provučena kroz film I am Legend, pa onda poveže stvar sa onim materijalom kojeg je prezentirala austrijska novinarka Jane B. u svojoj optužnici protiv WHO, UN i drugih, a onda opet sve to poveže i s nekim drugim događanjima, on može da dođe do nekih prilično “čudnih” nalaza. Ni u kom slučaju ne tvrdim da su ti nalazi ispravni, međutim, oni se nekako prilično dobro međusobno uklapaju.

 

Dakle, da krenemo ispočetka. Oni koji su gledali film I am Legend mogli su primjetiti neke korelacije između onoga što je prezentirano u tom filmu i ovih planova patokratije da sprovedu masovnu vakcinaciju. U filmu je razlog za masovnu vakcinaciju bio nešto drugačiji a od vakcine koja je sadržavala u sebi određene štetne agense pomrla je većina ljudske populacije. Međutim, u filmu takođe vidimo da je jedan priličan broj ljudi bio malo žešće “zombificiran”/mutiran i oni su vjerovatno uveliko doprinjeli likvidaciji onih koji su bili zdravi. Dakle, mi smo trenutno samo ‘blago’ zombificirani (i bez vakcine) u poređenju s onima iz filma. Međutim, čini se da može biti i gore?!

 

Naravno, film je film i on kao takav može imati manje ili više veze sa realnošću, međutim, ukoliko čovjek s određenom dozom zdravog razuma prati dinamiku zbivanja u vezi sa svinjskom gripom već sada je očigledno da patokratija manipuliše narod mentalno ga kondicionirajući uz pomoć medija u pokušaju da sprovede jednu masovnu vakcinaciju koja će vjerovatno u mnogim zemljama biti obavezna. Na osnovu materijala ispod kojeg je iznjela ova austrijska novinarka u svojoj tužbi protiv WHO i UN, možemo vidjeti da postoji određena mogućnost da ove organizacije zajedno s nekim drugim društvima i individuama planiraju da izvrše depopulaciju planete (i/ili genetsku mutaciju čovječanstva?) uz pomoć određenih agenasa kojim bi kontaminirali vakcine (a možda i uz pomoć samog virusa, tj. nekog njegovog drugačijeg soja koji bi bio smrtonosniji i bolje prenosiviji od ovog sadašnjeg)?!

 

Dakle, kao prvo, – u takvom jednom slučaju kontaminacije vakcine, ti agensi bi morali biti nešto drugačiji od ‘normalnih’ sastojaka vakcina, tako da se ne bi mogli lako otkriti uz pomoć rutinskih laboratorijskih ispitivanja.

 

Kao drugo, oni bi morali djelovati sa zadrškom. Naravno, kad bi ljudi odmah padali mrtvi nakon primljene vakcine, bilo bi prilično očigledno da tu nešto nije u redu.

 

Stoga, bi vjerovatno najidealniji agensi oni – nanotehnološke prirode! Ako ovome dodamo i moguću namjeru da se uz sve ovo i određeni dio populacije stvarno zombificira u jednom “malo” većem stepenu (od ovog sadašnjeg), onda možemo pokušati potražiti i neku bolest koja bi bila glavni kandidat za to jer ispunjava ove kriterijume. Naravno, ta bolest bi trebala biti već prisutna u određenom stepenu a istovremeno biti i relativno nepoznata većini ljudi, pogotovo njena istinska priroda u smislu nastanka, načina prenošenja, simptoma koje izaziva a pogotovo načina njenog liječenja. Znači, ‘mainstream’ mediji (= kontrolisani mediji) kao i medicinska zajednica, trebali bi je uveliko ignorisati kao takvu. A još kad bi ta bolest mogla i potpuno zombificirati čovjeka, možda bi tek onda imala “savršen” profil s tačke gledišta patokratije koja vlada ovom planetom?!

 

Hm, vidi “slučajnosti”, pretražujući internet u vezi s potragom za odgovorima na ova pitanja, naletih tako i na sljedeće:

 

"Čini se da Morgelonsova bolest rekonstruiše ljude u jednu potpuno drugačiju životnu formu; u nešto kao jedno cyborg-u slično stvorenje, koje je istovremeno oboje, biološko stvorenje i mašina. Isto tako, uzimajući u obzir izvještaje da su morgelons nano-mašine u stanju da primaju radio-signale, ovo bi moglo ukazivati na to da bi svaka inficirana osoba/sistem mogla biti u stanju da komunicira s drugim osobama koje su inficirane morgelonsom, stvarajući tako jedan potencijal da svaka osoba igra ulogu jedne moždane ćelije, koja pripada jednoj većoj vještačkoj inteligenciji."

 

(Izvor: http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_morgellons09.htm)

 

Naravno, ukoliko bi pitali ljude oko sebe da li su ikada čuli za ‘morgelonsovu bolest’, teško da bi našli ikoga ko jeste. Dakle, sudeći prema njenim osobinama, ova bolest kao da je izašla iz najgoreg filma strave i užasa. Međutim, kad čovjek posveti malo više pažnje proučavanju same pozadine morgelonsove bolesti, primjetiće da se ona pojavila prije nekih desetak godina i da od nje trenutno boluje sigurno više ljudi nego što ih boluje od svinjske gripe. Koliko je ljudi od nje umrlo, to nam nije poznato s obzirom da ona još uvijek zvanično NE POSTOJI!? Dakle, ono što tu možemo sasvim jasno vidjeti je propagiranje svinjske gripe s jedne strane i zataškavanje postojanja morgelonsove bolesti, s druge strane. Nije li to – simptomatično?!

 

[Doduše, ovdje moram napomenuti da je američka patokratija tek nedavno pod pritiskom javnosti naložila jednom institutu (Kaiser-Permanente group iz Kalifornije) da ispita tu bolest, međutim, kako se čini, ovdje se radi o samo još jednoj farsi, odnosno, operaciji zataškavanja istinske prirode te bolesti ali “na naučni način”.]

 

Nije li simptomatično i to da ubrzo nakon pojave morgelonsa u Americi, svi doktori dobijaju jedno cirkularno pismo s uputstvima da ljude koji se žale na nesnosan svrab kože i pojavu  čudnih rana i vlakana na njoj, tretiraju kao – slučajeve “deluzivne parazitoze”!?

 

S obzirom na ove napore patokratije da se ta bolest zataška, moramo napomenuti da podaci o samoj njenoj prirodi dolaze mahom od onih koji su od nje oboljeli kao i nekolicine nezavisnih istraživača.

 

Nekim slučajem, ova bolest je s nekim od njenih osnovnih simptoma, pomenuta još prije par godina u “Znakovima pored puta” a raspravljali smo o njoj i na ovom forumu!?

 

Evo još par interesantnih detalja iz istog izvora:

 

“Sada postoje prilično uvjerljivi podaci koji ukazuju na to da je ovaj poremećaj povezan sa nanotehnologijom, posebno sa nano-mašinama u obliku nano-vlakana. The National Science Foundation (NSF) definiše nanovlakna kao vlakna koja imaju najmanje jednu dimenziju koja je veličine od 100 nanometara (nm) ili manja.

 

Uzorci fibroznih vlakana koji su uzeti s kože oboljelih od morgelonsa, kada se izlože toploti, ne gore sve dok se temperatura ne podigne na 1700 stepeni farenhajta. Takođe, kod ispitivanja pod elektronskim mikroskopom, ovi fibrozni uzorci se čine kao da su organske prirode. Oni nemaju eukarionske ćelije, niti ćelijske membrane. To znači da morgelons nije parazit, on nije neka biološka supstanca, to je jedna mašina.

 

U martu i aprilu 2007. godine, Jeff Rense je objavio jedan naučni rad koji je bio zasnovan na korištenju elektronske mikroskopije i spektroskopije (energy dispersive spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy and Fourier transform Raman spectroscopy, prim.prev.) Vođa tog naučnog tima bila je Dr Hildegarde Staninger sa instituta Integrative Health International iz Lakewood-a, California.

Pre-eliminarni nalazi su bili uznemiravajući. Kako se čini, Morgellons je jedna invazija ljudskih tkiva od strane nano-tehnologije koja je sposobna za komunikaciju i koja se može sama sklapati, može se samo-replicirati u obliku nano-cjevčica, nano-žica i nano-antena sa senzorima.

Druge nanostrukture koje su vezane s morgelonsovom bolešću nose genetski-izmijenjene i isprepletene DNA ili RNA (deoksiribonukleinske i ribonukleinske kiseline, prim. prev.). Ove nanomašine koje precipitiraju morgelonsovu bolest uspješno se razvijaju u alkalnoj sredini i koriste bio-električne energije tijela kao i druge (neidentifikovane) elemente za svoje napajanje.”

 

Dakle, te nanomašine vole alkalnu sredinu!? Sada se pitam, s obzirom da duvan kod pušača stvara kiselu sredinu, da li bi oni kao takvi bili pogodni za razvoj morgelonsa, tj. da li se ovdje radi samo o jednoj koincidenciji ili možda o istinskim razlozima za objavu ovog sveopšteg rata protiv pušenja koji u poslednje vrijeme postaje sve žešći?! (Na ovo pitanje vratićemo se malo kasnije.)

 

“Postoje takođe i dokazi da ove sićušne mašine takođe posjeduju svoje vlastite unutrašnje baterije. Morgellonsove nanomašine su konfigurirane tako da primaju specifično podešene mikrovalove, EMF i ELF signale i radio podatke.”

 

Hm, nekim slučajem postoje i tvrdnje da se uz pomoć kemtrejlsa izaziva i tzv. neutralna šupljina kroz koju se upravo ELF talasi mogu mnogo lakše propagirati?! Da ne pominjemo to što se na mahove u kemtrejlskim smjesama otkrivala i vlakna koja su bila veoma slična morgelonsovim? Imamo li ovdje neku vezu?

”Šta se ovdje dešava, možemo samo nagađati. Ono što nam je poznato, to je da se morgelons normalno nalazi u svim tjelesnim tečnostima, otvorima a takođe i u dlačnim folikulima tako da se vjeruje da ta bolest ostvaruje totalnu penetraciju ljudskog tijela.Ukoliko su ovi nalazi ispravni, i ukoliko je morgelonsova nanotehnologija sposobna da preuzme biološke sisteme, onda se postavlja pitanje da li su ove mašine posljedica nekog nesretnog slučaja, ili su namijerno puštene u promet s namijerom da inficiraju ljude iz nekih nepoznatih razloga.(…)

 

Da li smo mi ovdje suočeni s jednom invazijom od strane neke mašinske inteligencije, ili se ovdje samo radi o jednom izopačenom pokušavanju neke nepoznate grupe ili vlade da ostvari potpuno kontrolu nad čovječanstvom? Uzimajući u obzir sadašnju situaciju u svijetu, da li bi bilo nerazumno zamisliti da bi neko mogao pribjeći jednom takvom zlu kao što je puštanje uzročnika morgelonsove bolesti na stanovništvo jedne planete kojem tako nešto ne bi bilo ni nakraj pameti. Ponekad, najmanje stvari mogu prouzrokovati najveće probleme.(…)”

 

U svakom slučaju, na temu ove bolesti i njenih simptoma, danas je moguće na internetu naći dosta informacija (i dezinformacija!).

 

Naravno, kad se o njenom liječenju radi, s obzirom na samu njenu prirodu, tu  je stvar malo komplikovanija. Ljudi koji su oboljeli od ove bolesti pokušavaju sve i svašta. Međutim, kuriozitet je i to da u poslednje vrijeme neki u svojoj borbi protiv ove bolesti koriste, vjerovali ili ne, žvakače gume s nikotinom čija je inače svrha da pomognu onima koji žele da se odviknu od pušenja?!

 

“Samo da vam kažem moje rezultate. Na osnovu vaše teorije da ovi paraziti ne zaražavaju pušaće, odlučio sam probam nikotinske žvakaće gume.

Koristio sam najače, koje su 4mg. Mogao sam da žvačem samo jednu dnevno jer su mi izazivale mučninu. Međutim, čini se da su uništile odrasle ("parazite") koji grizu i buše ispod kože. (…)

 

Izvor: http://www.museumofhoaxes.com/hoax/weblog/comments/2459/)/P460

 

Ko bi rekao da i nikotin nekome može pomoći!?

 

"(…)Njegovo istraživanje ukazuje na jednu moguću vezu između pušača i otpornosti na te parazite. “Vjerujem da nikotin može spriječiti rast ovih podmuklih parazita. Dalja istraživanja su potrebna,” tvrdi Kuhns.

 

Izvor: http://www.naturalnews.com/020636.html

 

Hm, interesantno!? Poslednjih godina je zajedno s pojavom i razvojem morgelonsa, paralelno išla i jedna veoma intezivna kampanja protiv pušenja!? Odakle ova velika briga patokratije za zdravlje pušača? Ovih godina je takođe paralelno išla i jedna kampanja tretiranja čovječanstva kemtrejlsima. Čini se da između morgelonsa i kemtrejlsa takođe postoji neka veza?!

 

 

Vlakna morgelonsa

 

Vlakna kemtrejlsa

 

 

(Možda postoji i mogućnost da bi neki elementi morgelonsa mogli biti rasipani kemtrejlsima a onda ‘aktivirani’ nekim sastojkom iz vakcine, ko zna?)

 

***

 

Naravno, veoma je teško znati sa sigurnošću šta nam je patokratija ovaj put pripremila, tako da možemo samo nagađati. Sasvim je moguće da imaju na raspolaganju i nešto bolje od morgelonsa što se neće manifestovati nekim otvorenim ranama, jakim svrabom i mnogim drugim očiglednim simptomima kao što je to slučaj s morgelonsom!?

Komentariši